Proces budowlany to skomplikowany proceder po pierwsze trzeba zacząć od tego, że budowa nie zaczyna się ot tak, aby ją rozpocząć niezbędne są zgody oparte na przepisach techniczno –budowlanych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas budowy używane są maszyny, narzędzia i urządzenia różnego rodzaju.

Część z nich wymaga obsługi człowieka i siły fizycznej natomiast druga część to nowoczesne maszyny, które potrzebują jedynie operatora, który odpowiednio ustawi maszynę a ona zrobi wszystko „sama”. Podczas budowy każdy z pracowników musi przejść odpowiednie szkolenie, do czego są potrzebne szkolenia? Do tego by uniknąć sytuacji niebezpiecznych, które mogą zagrozić życiu pracujących osobób.

Teoretycznie każda praca stwarza warunki niebezpieczne, ale ta, w której używa się narzędzi, maszyn, pracuje na wysokości są najbardziej niebezpieczne. Niejednokrotnie każdy słyszał o przypadkach, kiedy na budowie dopuszcza się rażących błędów.

W takich sytuacjach odpowiedzialnym za wypadek jest albo inspektor nadzoru inwestorskiego albo kierownik budowy albo pracownik, który wiedział, w jaki sposób powinien się zachowywać w określonych sytuacjach, ale tego nie zrobił. W takich miejscach pracy ostrożność to najważniejsza i pierwszorzędna sprawa można zaszkodzić sobie, ale również osobom trzecim.

Koparki, młoty i inne maszyny to nie teczki w urzędzie, którymi większej krzywdy nie można sobie zrobić, a ogromna odpowiedzialność za siebie oraz osoby trzecie współpracowników oraz inne przebywające w niedalekiej odległości..