Narzędzia pneumatyczne to takie, w których czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze, co za tym idzie do atmosfery nie są wydzielane żadne szkodzące związki, charakteryzują się również stałym ciśnieniem bez względu na zmianę obciążenia. Kiedy używane są takie narzędzia? Najczęściej podczas dużych prac budowlanych domów, budynków czy dróg. Obsługa takich urządzeń nie jest łatwa, ponieważ jest wymaga pokładów siły fizycznej.

Budowa dróg i autostrad to bardzo czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie, maszyny, które są używane w tych przypadkach są bardzo drogie. Pracownicy muszą mieć odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dodatkowo na miejscu prowadzonych prac musi być osoba odpowiedzialna za prowadzone prace tak zwany kierownik budowy. Przy takich inwestycjach niedopuszczalne są podstawowe błędy, ponieważ zwykle są one ubezpieczone i opieczętowane umową z wykonawcą, co za tym idzie, jeśli błąd sprawi, że prace się przedłużą inwestor może nie wypłacić całego oferowanego wynagrodzenia.

W przypadku takich prac prowadzonych w Polsce niestety bardzo często się zdarza, że terminy są niedotrzymane lub też zaraz po oddaniu drogi coś się z nią dzieje, przez co ponownie musi być wyłączona z ruchu a praca na niej podjęte ponownie, niestety inne kraje mogłyby brać z nas przykład by nie popełniać takich samych błędów. Czas prowadzonych budów często to nawet kilka lat. Maszyny, które znajdują się na budowie bardzo często są wypożyczane nie są własnością firmy budowlanej, która na nich pracuje a to również wymaga dotrzymywania terminu.

.